Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Artykuł zważa ważne zmiany dotyczące m.in. powiązania obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego wynikającego z art. ustawy o swobodzie.

Czytaj więcej

Umowy leasingu prawie

Polski podatnik, który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT, IMPORT TOWARÓW Eksport przystępny i pośredni Darowizna towarów za granicę Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów. Stosowanie % stawki Vat w eksporcie towarów. Zasady stosowania % stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów Brak wywozu towarów poza granice UE a możliwość zastosowania % stawki VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie % stawki VAT dla eksportu towarów Import towarów- zakres opodatkowania i definicja importu towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Obowiązki dokumentacyjne powiązane z eksportem i importem towarów IMPORT I EKSPORT USŁUG ( ZAKUP ZAGRANICZNEJ USŁUGI) Zakres definicji Usługobiorca krajowy jako podatnik w imporcie usług Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych Usługi BB i BC – miejsce świadczenia, przepisy szczególne Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Wystawienie faktury przez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności na rzecz VAT Zaliczka w imporcie usług Rozliczanie VAT należnego i Vat naliczonego od importu usług. Terminy i zasady wystawiania faktu Kurs waluty przy określaniu podatku należnego. Obowiązki dokumentacyjne związane z importem usług Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT, Informacja podsumowująca, Intrastat. Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia Miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu. Miejsce świadczenia usług - zasady szczególne

Czynności sprawdzające kontrola

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia zwi...

Amortyzacja leasing środków

Problematyka amortyzacji i leasingu dotyczy wszystkich firm, niezależnie od roz...

Determinanty rozwoju transakcji

prawo podatki leasing umowa leasingu Rozwinięty system gospodarki rynkow...

Czym się zajmujemy

Niniejszy wpis całościowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność (reverse charge) w opodatkowaniu Vat usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników – w świetle artykułów Unii Europejskiej dodatkowo państw członkowskich. Analiza prowadzona jest także pod kątem teoretycznym, w który sposób i praktycznym.Istotnym walorem prezentowanej publikacji książkowej jest nader szczegółowa rozkład podmiotowego i przedmiotowego obszaru zastosowania odwrotnego obciążenie w w tym momencie aktualnych przepisach unijnych i państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu wskazano, kiedy i dlaczego może być ciężko ustalić, to znaczy do danej usługi znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie, jako mechanizm obligatoryjny albo fakultatywny. Szczególnie ważna jest rozkład zakresu i sposobu wdrożenia odwrotnego zadłużenia jako mechanizmu obligatoryjnego i fakultatywnego w poszczególnych państwach członkowskich UE, przeprowadzona bezpośrednio w oparciu o (nieoficjalne, komercyjne) tłumaczenia angielskie podstawowych aktów prawnych państw członkowskich dotyczących VAT również – uzupełniająco – w oparciu o publikację, równolegle te dostępne uniwersalnie i nieodpłatnie, jakże i te dostępne odpłatnie dla subskrybentów. Takich szczegółowych informacji, z towarzyszącymi wnioskami dotyczącymi prawidłowości wdrożenia mechanizmu, próżno szukać w dostępnej literaturze.Autorka wnikliwie analizuje pozycję prawną (obowiązki, odpowiedzialność podatkową a podobnie prawa) stron transakcji w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, w zależności od z sytuacją, gdyby mechanizm nie znalazł zastosowania. W pracy skatalogowano i usystematyzowano występujące w praktyce przypadki nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych stron transakcji dokonywanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, dokonując oceny ich skutków, z uwzględnieniem wypracowanej poprzez Trybunał Sprawiedliwości orzeczniczej koncepcji należytej staranności (i dobrej wiary).W lekturze przeprowadzono także analizę porównawczą mechanizmu odwrotnego obciążenia i mechanizmu punktu kompleksowej obsługi, co może wyjaśnić odbiorcy, jakie wady i zalety, korzyści i zagrożenia są złączone ze stosowaniem tych mechanizmów. Wielu podmiotom brakuje świadomości w tym zakresie, jaka jest w szczególności ważna w obliczu planowanych na szczeblu unijnym zmian. Publikacja zawiera też wszechstronny model oceny na rzecz instytucji wspólnego systemu VAT, który wskutek na swoją uniwersalność, może znaleźć zastosowanie nie tylko na rzecz mechanizmu odwrotnego obciążenia, jednak i innych instytucji tego systemu.Publikacja zwracana jest szczególnie do przedsiębiorców dodatkowo ich służb podatkowych i księgowych, profesjonalnych pełnomocników, a zarówno pracowników administracji podatkowej i sędziów trybunałów administracyjnych. Teoretyczne i rzeczowe rozpatrywania na temat aspektu zastosowania odwrotnego zadłużenia w opodatkowaniu usług wewnętrzunijnych także połączonych z tym obowiązków, ryzyka, kosztów i praw podatników, stanowią źródło wiedzy przydatne w procesie rozliczeń podatkowych transakcji usługowych z elementem międzynarodowym również kontroli prawidłowości tych rozliczeń. Rozważania zawarte w artykule będą przydatne nie tylko w procesie doradztwa klientom, tymczasem podobnie przy rozstrzyganiu potencjalnych sporów pomiędzy podatnikami a administracją podatkową. Lektura może być przede wszystkim przydatna dla menadżerów międzynarodowych, jakże i polskich firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego również dla pracowników działów finansowych i księgowych firm angażujących się w usługowe transakcje transgraniczne. Wpis będzie też interesująca dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych również żaków kierunków prawniczych, administracyjnych i z aspektu rachunkowości.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.